PRIVACYBELEID

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Raúl&Rigel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Raúl&Rigel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Raúl&Rigel verstrekt. Raúl&Rigel kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM RAÚL&RIGEL GEGEVENS NODIG HEEFT

Raúl&Rigel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Raúl&Rigel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

juridische dienstverlening.

 

HOE LANG RAÚL&RIGEL GEGEVENS BEWAART

Raúl&Rigel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

RAÚL&RIGEL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Raúl&Rigel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Raúl&Rigel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Raúl&Rigel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Raúl&Rigel bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Raúl&Rigel te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Raúl&Rigel heeft hier geen invloed op. Raúl&Rigel heeft Google geen toestemming gegeven om via Raúl&Rigel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hola@raulrigel.nl. Raúl&Rigel

zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Raúl&Rigel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Raúl&Rigel maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Raúl&Rigel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Raúl&Rigel op via

hola@raulrigel.nl. www.raulrigel.nl is een website van Raúl&Rigel. Raúl&Rigel is

als volgt te bereiken:

Postadres: Vrije Geer 5, 1066 EG, Amsterdam.

Vestigingsadres: Vrije Geer 5, 1066 EG, Amsterdam.

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 34257725

Telefoon: 020 3459600

E-mailadres: hola@raulrigel.nl